VERA og Miljøstyrelsens Teknologiliste

VERA er en særlig verifikationsordning inden for landbrug, der foretager afprøvninger og verificeringer af teknologier til landbruget.
VERA-ordningen er udviklet i et samarbejde mellem Holland, Tyskland og Danmark.

Efter endt verifikation udstedes et verifikat, som giver adgang til optagelse på Miljøstyrelsens Teknologiliste.
JH Agro har fået gennemført flere tests under VERA-regi og er derfor på Miljøstyrelsens Teknologiliste med:


JHforsuringNH4+ til kvæg

Kvægstalde med ringkanal: 50% ammoniakreduktion i forhold til spaltegulv på ringkanal eller med bagskyl (midlertidigt optaget på Teknologilisten efter særlig aftale med Miljøstyrelsen)

Godkendendelsesvilkår: JH forsuring NH4+
Miljøstyrelsens teknologiblad: Svovlsyrebehandling af kvæggylle
JHforsuringNH4+ til kvæg kan erstatte flydelag på gylletank: Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 20 stk. 1


JHforsuringNH4+ til svin

64 % ammoniakreduktion . Optaget på Teknologilisten i 2012. Revideret 2014.

Godkendelsesvilkår: JH forsuring NH4+
MELT-indstilling: MELT indstilling JH forsuring
VERA-erklæring: JH forsuring NH4+
JHforsuringNH4+ til svin Kan erstatte flydelag på gylletank: Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 20 stk. 1

Gylleudbringning

60% ammoniakreduktion i forhold til slangeudlægning af uforsyret gylle. Effekt opnået ved forsuring i stalden til pH 5,5. Optaget på Teknologilisten i 2011.

Vejledning om drift og kontrol: Infarm udbringningsteknologi
Indstilling: Infarm udbringning
Kan erstatte flydelag på gylletank: Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 20 stk. 1
Kan erstatte nedfældning på fodergræsmarker og sort jord: Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 28 stk. 4