Skinner
JHminiStrø strømaskinerne monteres på skinner IPE 100-160 alt efter vægt og støttepunkter. Skinne ophænges i spær eller på stolper monteret i gulv eller på inventar. Markørerne, som strømaskinens computerstyring programmers efter, opklæbes på undersiden af skinnen. Pga. Strømaskinens lave vægt er det sjælden nødvendigt med forstærkning af spær. I forbindelse med skinnesystemet kan monteres både kurver og elektriske skiftespor.

Skinnehejs
I mange stalde skal store maskiner og lastbiler kunne tilgå foderbord o.lign. Dette løses ved montering af et automatisk skinnehejs i stalden. Skinnen kan hæves eller sænkes med en fjernbetjening eller ved automatisk signal fra strømaskinen, når den nærmer sig foderbordet. Styringen til skinnehejset tilsluttes 230V.