Sand i sengebåse
Sand som sengeleje ses ofte benyttet i kvægbrug. Sand har stor fordel af sin vægt. Det ligger sig tung og giver hurtigt et eftergivende og stabilt leje som formes efter koen. Sundhedsmæssigt har sand en god effekt i kvægstalde. Sand hæmmer bakterievæksten og leder væske væk fra overfladen, som dermed holdes tør. Et tørt leje har stor betydning for god sundhed i besætningen.

JHministrø
JHministrø strør automatisk sand i alle typer sengebåse. JHministrø er ophængt i en skinne og kommer derved let og ubesværet rundt i stalden. Strømaksinen henter sand fra 7 m3 magasinet til sand. Magasinet skal fyldes manuelt, men derudover foregår strøningen fuldautomatisk.

Besparelser i stalden
Fælles for de systemer, som er på markedet i dag, til strøning af sengebåse, er at de kræver forholdsvis meget plads i stalden og kræver kørefaste spalter. Ved automatisk strøning fra JHminiStrø ophængt i skinne, kan disse dyre kørespalter spares væk.

Spar tid og penge
En kortere strøfrekvens giver en mere ensartet og god fyldningsgrad i båsene og derved bedre liggekomfort for dyrerne. I de fleste besætninger bruges ca. 5 minutter pr. kubikmeter sand til hjemkørsel og indlægning i sengene. Ved at automatisere indlægning af sand med JHminiStrø vil man kunne spare al den tid, som bruges til indlægning af sand. Med den hyppige tildeling af sand op til 8 gange om dagen får du den messt optimale udnyttelse af sandet og en stor besparelse på sandforbruget.