Om JH AGRO

JH AGRO udvikler, producerer og sælger miljøløsninger til animalsk produktion.

Vi har verdensdækkende patenter inden for teknologierne med forsuring og separation. Det er din garanti for, at
du kan regne med os mange år fremover. Det er en grundlæggende del af virksomheden, at al udvikling, produktion og salg sker i respekt for mennesker, dyr, miljø og økonomien i landbruget.

Nogle kalder det bæredygtige løsninger – vi kalder det bare sund fornuft.

Vi har gennem en årrække fastslået vores styrke inden for områderne ammoniakfordampning, automatiseret gyllehåndtering og separation samt automatisk strøning og fodring. Alle vore produkter udvikles i tæt samarbejde med landmænd og/eller interesseorganisationer fra landbrugsbranchen, hvilket sikrer (økonomisk) realistiske og brugbare produkter.

Vores målsætning er at tilbyde integrerede og omkostningseffektive løsninger, der løser miljøproblemer fra animalsk produktion direkte ved kilden.

Historie

JH AGRO er resultatet af en fusion mellem Jørgen Hyldgård Staldservice A/S og det tidligere Infarm A/S.

Hyldgaard Gruppen, som også ejer Jørgen Hyldgård Staldservice A/S, opkøbte primo 2015 Infarm A/S, som herefter pr. 1. januar 2016 ændrede navn til JH AGRO A/S samtidig med at alle aktiviteter med udvikling, produktion og markedsføring af miljøteknologier og automatiske strø- og fodringssystemer (JHminiStrø) blev samlet i virksomheden.

JH AGRO er nu sammen med JH Staldservice og JH BioEnergi en del af Hyldgaard Gruppen, som sammen råder over mere end 30 års erfaring med gyllehåndtering og teknologier til landbruget.

JHS

Produkter

Miljøteknologier, herunder staldforsuringsanlæg, både Infarms og JH’s, sælges fortsat direkte her fra virksomheden, nu under firmanavnet JH AGRO.

JHminiStrø i Danmark sælges gennem JH Staldservice, som fungerer som vores forhandler, find JH Staldservice her: www.jhstaldservice.dk

Projektering af gårdbiogasanlæg varetages af JH BioEnergi, se mere her: www.jhbioenergi.dk

Persondata-Forordningen

Privatlivspolitik
20180525 Privatlivspolitik kunder

Samtykke
20180525 Samtykke