JHminiStrø
JHminiStrø er et alsidigt system, som består af forskellige strømaskiner og fyldestationer. JHminiStrø strømaskiner er små, men flittige og strør og fodrer flere gange dagligt i modsætning til andre teknikker. De mange forskellige maskiner kan strø forskellige typer af

– Strømaterialer som savsmuld, halm, sand, fiber mv.
– Rodematerialer som halm eller agner
– Samt foder som grovfoder, korn eller hø

– Og det både i eksisterende og nye stalde.

Et JHminiStrø system består af:

– Et skinnesystem
– En fyldestation, hvor strømateriale opbevares og hvorfra det doseres i strømaskinen
– En strømaskine, som fordeler strømaterialet i stalden
– Påfyldning af baller eller løst matereriale i fyldestationerne er det eneste manuelle arbejde i forbindelse med JHminiStrø.

Fordele ved automatisk strøning

– Stor kapacitet
– Meget lidt manuelt arbejde
– Individuel strøning af grupper
– Stor besparelse på strømaterialet
– Strøning flere gange dagligt
– Ingen støj og os i stalden
– Ensartet strøning hos alle dyr
– Indgår i den daglige rytme i stalden

Programmering af strømaskine
Strømaskinenscomputerstyring betjenes via et tastatur med fire taster. Via tasterne programmeres strømaskinens funktioner:

– Baner
– Auktioner fx. start eller stop strøning, strømængde og -bredde, spredning kun til højre eller venstre, signaler til fyldestationer, skinnehejs, gardinhejs mv.

Generelt om strøning
Et Velstrøet tørt leje er et must for alle produktionsdyr. Et tørt leje er med til at opretholde en god hygiejne og er samtidig en vigtig faktor for dyrernes sundhed og trivsel.