Halvautomatisk strøning
JHminiStrø manuelt betjent strømaskine er udviklet til primært mindre besætninger. Den kan dog installeres i alle stalde, hvor en kombination af manuel og automatisk strøning ønskes.
Dette giver frihed og mulighed for selv at bestemme strøtidspunkter og -mængder individuelt for strøområder og bokse. Strømaskinen kan transportere halm i bigballer, grovfoder og lignende.

JHminiStrø
Strømaskinen er computerstyret og betjenes ved hjælp af en fjernbetjening. Med fjernbetjeningen er det muligt at gå ved siden af maskinen rundt i stalden og fordele materialet. Strømaskinen er ophængt i et skinnesystem og kommer derfor let og ubesværet rundt i stalden uden at komme i kontakt med dyr eler staldinventar.