Snittet halm og savsmuld er meget velegnet som strøelse i sengebåse. Forudsætningen for succes er tørt og fintsnitte materiale. Ekstra sugende og desinficerende midler kan tilsættes halm og savsmuld direkte i fyldestationen

JHministrø
JHministrø strør halm eller savsmuld i alle typer sengestalde- JHministrø er ophæng i en skinne og kommer derved let og ubesværet rundt i stalden uden at komme i kontakt med dyrerne og derved forstyrre den daglige rytme i stalden. Halm eller savsmuld fyldes i strømaskinen fra enten en halmballeopriver eller et magasin til løst materiale.

Spar tid og penge
En kortere strøfrekvens giver en mere ensartet strøning af båsene og derved bedre liggekomfort for dyrerne. Ved at automatisere strøningen af halm ellers savsmuld op til 8 gange dagligt fåes den mest optimale udnyttelse af strøelsen og en besparelse på halmforbruget på op til 30%

Besparelser i forhold til stald
Fælles for de systemer, som er på markedet idag, til strøning af sengebåse, er at de kræver forholdsvis meget plads i stalden og kræver kørefaste spalter. Ved automatisk strøning fra JHministrø, ophængt i skinne, kan disse dyre kørespalter spares væk.