Gulvfodring
Gulvfodring med grovfoder som majsensilage eller lignende er med til at højne dyrevelfærden i både svine- og hønsestalde. JHminiStrø kn bruges hos æglæggende høns til overholdelse af kravet om tildeling af grovfoder og til fodring med grovfoder hos drægtige søer.

JHminiStrø
JHminiStrø til gulvfodring er udviklet specielt til at kunne varetage både strøning samt fodring i en og samme maskine. Grovfoderet fyldes direkte i den vertikale blander, som inden i har monteret en kraftig snegl med knive, som blander og deler materialet , inden det køres op i strømaskinen. Blanderen kan rumme ca. tre ton. JHminiStrø strømaskinen kører i et skinnesystem i stalden og kan uddele grovfoderet op til 8 gange dagligt. JHminiStrø kan installeres i nye såvel som eksisterende stalde som oftest uden at ændre på konstruktionen.

Besparelser i stalden
Det eneste der skal bruges i stalde til automatisk gulvfodring med JHminiStrø er skinnen, som strømaskinen kører på. Foderrør og automater, der hænger ned fra loftet, er ikke længere nødvendige. Ved nybyggeri er en stald, hvor søer skal fodres med grovfoder, ofte billigere end en tilsvarende traditionel drægtighedsstald. Det sparsomme inventar gør desuden, at der kan gå flere dyr på færre kvadratmeter i stalden.

Spar tid og penge
Erfaringer fra forsøg viser, at det er muligt at få sunde og produktive høns ved systematisk og hyppig brug af godt grovfoder. Det giver sunde høns, flotte æg og et alsidigt landbrug. Tildeling af grovfoder i svineproduktionen har en positiv indvirkning på søernes mæthedsfornemmelse og fødesøgningsadfærd, hvilket kan reducere antallet af dødfødte grise.

Vidste du?
Økologiske høns skal ifølge de gældende økologiregler have fri adgang til grovfoder hver dag døgnet rundt.