JHforsuringNH4+ (Svin)

Forsuringsanlægget fra Jørgen Hyldgård Staldservice A/S er det optimale valg til reduktion af kvælstof i svinestalde. Anlægget har en meget stor kapacitet. Anlægget er enkelt i opbygningen og automatiserer gylleudslusning. Anlægget forbedrer indeklimaet i stalden og giver mulighed for maksimal spalteareal i stierne. Central fortank sikrer fald på gyllerør.

Indtægter ved forsuring af gylle:

– Gyllen indeholder mere kvælstof.
– Udbytte i afgrøderne stiger med ca. 15%.
– Minimal mangan-mangel.
– Sikrer fuld svovlforsyning til afgrøderne.
– Minimerer arbejdet med gylleudslusning.
– Ingen rovfluer til fluebekæmpelse.

00bfd2039843ab1454e4327ff43859aa

22 m3 sikrer altid lavest mulig svovlsyrepris, da der kan bestilles hele lastbiltræk.

50747f1744a01902f0f0a66d3b318eb6

Procestank er 4 meter dyb og med betondæk. Størrelsen tilpasses den enkelte bedrifts størrelse. Beslag til omrører og pumpe i procestank er udført i syrefast, rustfrit stål.

db483af32ad9b8506c082b139bf0ebf5 (1)

Flowmåler registrerer den årlige gylleproduktion og deraf det nøjagtige svovlsyreforbrug pr. m3 gylle.

70127e0a3204b3a9f6d10451f7772bde

Fremløbsventil 315 mm, placeret tæt ved stald. Returventil 160/110 mm. Der pumpes retur i Ø 160 mm, evt. med flere indpumpningssteder.

00bfd2039843ab1454e4327ff43859aa (1)

Tankene fås i 2 størrelser 12 m3 som rummer 21 tons og 22 m3 som rummer 38 tons. Syretank placeres på støbt fundament med afløb til mixerbrønd. Der nedstøbes pullerter for at undgå påkørsel.

ca31240a0a50584afcbf53d3f1f2d34d

Måling af pH foregår ved hjælp at to pH-målere, hvilket giver ekstra stor driftsikkerhed.