Gylleforsuring er fremtiden

Gylleforsuring er fremtiden, hvis man vil udvide bedriften uden at belaste naturen i takt med udvidelsen. Udover en række miljømæssige fordele er gylleforsuring en løsning, der tillader udvidelser – også tæt på følsom natur. Samtidig giver gylleforsuringen et bedre indeklima i staldene.

Gyllen tilsættes svovl. Processen sikrer at surhedsgraden sænkes fra ca. 7,0 pH til ca. 5,5 pH, hvilket reducerer udledningen af ammoniak med op til 50-70%.

Gylleforsuring giver bedre indeklima og stigning i udbytte fra afgrøder

Gylleforsuring giver klart bedre indeklima i staldene. Der lugter mindre og luften føles mere ren. Med gylleforsuring får man desuden en større udnyttelse af gyllen, når den bringes i marken. Der kan opnås forbedret udbytte på op til 10-15%, da afgrøderne bedre kan optage den behandlede gylle.

Den tilførte svovl erstatter det svovl der indkøbes i form af handelsgødning.

Vi har udviklet to typer forsuringsanlæg, kvæg og svin. Pt. arbejdes der meget stærkt på at færdiggøre udviklingen af forsuring til mink.

JH forsuringNH4+ til kvæg

JH forsuringNH4+ til svin 

JH forsuringNH4+ til mink