JHforsuringNH4+ (Kvæg)

JHforsuringNH4+ er det optimale valg til reduktion af kvælstof fra kvægstalde. Anlægget har en meget stor kapacitet, tilsætning op til 4 steder. Anlægget er enkelt i opbygningen. Forsuring sikrer spalter i alle gangarealer. Der er ingen begrænsning i proteinindhold i foder. Automatisk pumpning til lagertank. Gyllen bliver homogen og nemmere at håndtere og giver mindre ammoniak i staldluften.

Indtægter ved forsuring af gylle:
– Reduceret N fordampning fra stald, lager og mark på 50-70%
– Op til 15% mere N i gyllen
– Udbytte i afgrøderne stiger med ca. 15%.
– Undgå nedfældning i græsmarker.
– Mindre køreskader, højere udnyttelse og flere optimale udbringningstimer
– Fuld svovlforsyning
– Minimal manganmangel
– Ingen flydelag/overdækning af gyllebeholder
– Mindre udslip af drivhusgasser
– Bedre dyrevelfærd (drænede gulve og mindre ammoniak i staldluft)
– Bedre arbejdsmiljø (mindre ammoniak i staldluft)
– Højere kapacitet ved separering af gyllen

a4b37e6e8d549eb8b73804527cdeebe9

22 m3 sikrer altid lavest mulig svovlsyrepris, da der kan bestilles hele lastbiltræk.

db483af32ad9b8506c082b139bf0ebf5

Flowmåler registrerer den årlige gylleproduktion og deraf det nøjagtige svovlsyreforbrug pr. m3 gylle.

970d36e1fa0394677a762da7b95ee721

Forsuringsanlægget er drifts- og fremtidssikret gennem VERA-verifikation. Testene af anlægget er afsluttet i foråret 2012.

a778dcfca113fcbdc735f54458eb6927 (1)

Tankene fås i 2 størrelser 12 m3 som rummer 20 tons og 24 m3 som rummer 40 tons. Syretank placeres på støbt fundament. Der nedstøbes pullerter for at undgå påkørsel.

df5cadeb955cf79c11c6b3ffde1cda1c

Måling af pH er det centrale i et forsuringsanlæg. pH sencoren rengøres automatisk jævnligt med lufttryk for at sikre en korrekt måling samt det anbefales at denne kalibreres 1. gang pr. mdr.