Dagligt tidsforbrug til strøning
I en besætning med 200 årskøer i en normal sengestald bruges der ca. 1-2 timer dagligt på strøning. Dette tal er væsentligt højere i stalde med dybstrøelse.

Dagligt forbrug af strøelse
Alt efter hvilken strøelse man bruger, og hvordan man bruger den, er der ca. et forbrug på 500 g/ko pr. dag i en sengebåsestald.

JH økonomiberegning
Økonomiberegninger fra JH Agro A/S viser en årlig samlet gevinst på 102.000 kr., hvis nuværende tidsforbrug til strøning reduceres med 3/4, og man opnår en 20 % besparelse på strømiddel. Tallene er beregnet ud fra en gennemsnitlig besætning på 200 køer og med en pris på halm klar til strøelse på 1 kr. pr. kg.

Leasingtilbud
Du kan nemt og billigt lease din nye JHminiStrø. For kun 4.216 kr. om måneden, med en udbetaling på 2.000 kr. og en restværdi på 20.000 kr., kan du lease igennem JH Agro A/S over 6 år.

Har du råd til at vente?
Få lavet en beregning på DIN bedrift nu
-kontakt os eller din lokale JHminiStrø-forhandler