Fiberstrøelse er et nyt spændende alternativ til sand. Fiber er ligesom sand et blødt og eftergivende leje, som former sig efter koen. Fiber i sengebåse bør strøes ud flere gange dagligt i et tyndt lag. Dermed når fiberen at tørre ud inden det næste lag strøs. Dette har betydning for bakteriedannelsen, som er væsentlig mindre ved strøning med JHminiStrø end når fiberen lagres og køres ind i store dynger.

JHminiStrø
JHminiStrø til fiber er udviklet til uddeling af frisksepareret fiberfraktion i sengebåse i kvægstalde. JHminiStrø strømaskinen uddeler fiberfraktionen fra et magasin eller fra en separator, som løbende separerer gyllen i et flydende og en fast del (fiberfraktion). JHminiStrø kan automatisk strø fiber i op til 16 forskellige baner – op til 8 gange i døgnet for hver bane. Fiberen strøs således jævnligt i et tyndt lag, som sikrer, at der altid er frisk støelse i sengebåsene.

Spar tid og penge
JHministrø gør det muligt at skabe et system i stalden, hvor der ikke decideret skal tilføres strømateriale i staldene. Strøelsen bliver udvundet af den gylle, der i forvejen produceres i stalden, som så genbruges. Dette sparer både arbejde med og indkøb af strøelse.

Besparelser i forhold til stald
Manuel uddeling af fiber betyder en betydelig risiko for overfyldning i sengebåsene og dermed ekstra stort spild bagud af sengebåsene de første par dage efter opfyldning.. Fiberniveauet i sengebåsene vil ved denne metode blive meget uens. Ved at strø automatisk med JHministrø opnår man mindre spild af fiber i skrabegang, og det er nemmere at håndtere fiberen efterfølgende i skrabegange og gyllekanaler.