Fakta om gylleforsuring

Forsuring nedsætter udslippet af ammoniak kraftigt, hvilket bevirker en gylle med mere næring, en bedre dyrevelfærd, et bedre arbejdsmiljø og en mindre belastning af naturen.

JH Staldforsuringsanlæg er et patenteret system.


Læs mere her:

10 gode grunde til at forsure

Hvordan virker forsuring

Referencer

Ofte stillede spørgsmål om gylleforsuring

VERA og Miljøstyrelsens Teknologiliste

Film forsuring i svinestalde

Film forsuring i kvægstalde