Dybstrøelse
Vigtigheden af en velstrøet dybstrøelse er velkendt og dybstrøelse som ikke vedligeholdes ordentligt i det daglige vil skabe store problemer for dyr og medarbejdere. Desuden vil især mælkekvægsbesætninger mærke en større renhed af yver og patter og derved spare tid ved de daglige malkninger. Ved hyppig strøning udnyttes halmen optimalt, hvilket betyder væsentlige halmbesparelser.

JHminiStrø
JHminiStrø 1000,1500,3000 er velegnede til at strø alle typer dybstrøelse til svin, kvæg eller geder. JhminiStrø er ophængt i en skinne og kommer derved let og ubesværet rundt i stalden. JHminiStrø kommer på intet tidspunkt i kontakt med dyrerne i stalden og vil derved ikke chikanere den daglige rytme.JhminiStrø til dybstrøelse leveres med ekstra store spredetallerkner, som gør at halmen kan strøes over en bredde på 5-6 m. Strømaskinen henter halm ved en halmopriver evt. med CUTTER monteret og ekstra fødebord til opbevaring af halm til flere dage.

Bedre nærmiljø i både svine- og kostalde
Ved fordeling af halm med JHministrø forbedres nærmiljøet væsentligt. Spredetallerknerne strør halmen ved lav hastighed, så støvgenerne er minimale. JHminiStrø er samtidig meget støjsvag, så dyrerne ikke bliver stressede. I svinestalde giver strøelsen grisene mulighed for at udføre deres naturlige rodeadfærd, og det reducerer risikoen for halebid.

Fleksibilitet i dagligdagen
JHminiStrø giver dig frihed og mulighed for selv at bestemme strøtidspunkter og strømængde individuelt for dine strøområder eller-bokse. Programmeringen sker nemt og hurtigt på styringen direkte på vognen, hvor man også kan lave en backup af ruter og tider. Med JHminiStrø er det nemt at strø individuelle bokse og staldafsnit. Desuden kan JHminiStrø uden problemer komme over låger og skillevægge som forefindes i de fleste stalde.

Halmforbrug
Halmforbruget til dybstrøelse varierer meget – afhængigt af fodermiddel, halmens tørhed, belægningsgrad m.m. Hvis halmen er godt tør, skal der bruges ca. 8-10 kg. halm/dag pr. dyr til ammekøer og store kvier og tyre. Mindre kvier og tyre skal bruge lidt mindre. Vandspild fra fx. drikkekar kan dog øge halmforbruget betragteligt.

Spar 30% strøelse med JHminiStrø
“med et automatisk JHminiStrø-anlæg er mine omkostninger til halv faldet væsentligt – ca. 30% – og mine produktionsomkostninger har aldrig været lavere.”
Peder Hansen, Norge.