Beskæftigelses og rodemateriale
Det er et lovkrav at alle svin skal have permanent adgang til beskæftigelses- og rodemateriale. JHminiStrø er udviklet til at kunne strø beskæftigelsmateriale i form af halm automatisk flere gange dagligt. Med strømaskinen undgåes manuelt arbejde og det er ikke længere nødvendigt at åbne/lukke låger ved strøning.

JHminiStrø
JHminiStrø strøer automatisk halm- Strømaskinen kommer let og ubesværet rundt i stalde med både løsgående søer og båse med drægtige søer. Strømaskinen kommer på intet tidspunkt i kontakt med dyrerne i stalden og vil derved ikke chikanere den daglige rytme i stalden. JHminiStrø kan installeres i nye såvel som eksisterende stalde – som oftest uden at ændre konstruktionen.

Besparelser i stalden
Fælles for de systemer, som er på markedet i dag, til strøning af rodemateriale, er at de kræver forholdsvis meget plads. JHminiStrø-anlægget tager ikke plads rundt i stalden, fordi den er ophængt i skinner. Desuden vil en skinneophægt vogn ikke skulle igennem div. låger og døre, som derved kan reduceres til et minimum.

Spar tid og penge
JHminiStrø udstrør halm i alle staldafsnit flere gang om dagen helt automatisk. Ved at strø halm flere gange dagligt, vil halmforbruget pr. dyr være lavt, og det vil ikke være nødvendigt at invistere i andre typer beskæftigelsmateriale. Et automatisk JHminiStrø-anlæg er det mest tidsbesparende anlæg på markedet. Med ekstra forlængerbord til halmopriver som fyldestation er det muligt at køre op til en hel uge uden indgriben.