JH Agro A/S åbner julemåneden med et ministerbesøg

Dec 3, 2019 in Nyheder

Mandag den 2. december havde JH Agro A/S den store glæde, at kunne byde velkommen til Mogens Jensen, Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling, og minister for nordisk samarbejde.

Vi havde rig mulighed for at præsentere vores miljø- og klimateknologi JH Forsuring NH4+ og JH SmellFighter for ministeren og hans følge, og derudover havde vi en god drøftelse omkring den stigende nationale og globale bevidsthed om miljø- og klimaudfordringen, og de deraf afledte udfordringer og muligheder for landbruget, og fødevaresektoren i det hele taget.

For JH Agro er det afgørende, at det ikke er landmanden alene, som skal bære investeringen i miljø- og klimateknologier, men at dette støttes af hele Folketinget og den brede befolkning. Ministeren fremlagde de mange initiativer på forskning, støttemidler og klimapartnerskaber, og vi var enige med ministeren om, at vi i Danmark har en enestående chance for at markedsføre klimavenlige fødevarer. Det fordrer dog også, at forbrugerne honorerer landmændene for deres investeringer og indsats på området, for ellers vil det udhule den enkelte landmands rentabilitet over tid.

JH Agro arbejder på en ny teknologi til gylleforsuring, som forhåbentligt kan blive godkendt på den danske Teknologiliste indenfor 1½-2 år. Her er der et potentiale for, at landmanden kan få et højere gasindhold i den forsurede gylle, hvilket har stor værdi for både landmanden og biogasanlæg. Vi havde derfor en god drøftelse med ministeren omkring den hidtidige og fremtidige investering i biogasanlæg i Danmark.

Hos JH Agro takker vi ministeren og hans følge for et godt besøg, og en meget åben dialog.

Lars Rahbæk, CEO

#jhagro #jhforsuring #jhsmellfighter #jhbioforsuring#jhagro #jhforsuring #jhsmellfighter #jhbioforsuring