4 på stribe i UK

Oct 16, 2018 in Nyheder

I sidste uge landede vi vores 4. ordre på gylleforsuringsanlæg i UK. De 4 ordrer fordeler sig ligeligt på 2 kunder, og hos begge kunder er der et realistisk potentiale for flere ordrer inden længe.
Det er endnu et sikkert tegn på, at vores teknologi til reduktion af ammoniakudledning har vundet indpas hos både landmænd og myndigheder i UK.
Det har lige så stor betydning, at vores teknologi øger kvælstofmængden i gyllen, reducerer lugten i og udenfor stalden, og samtidig bidrager til en reduceret udledning af drivhusgasser, som f.eks. metangas.