Flot omtale af JH Forsuring NH4+ på TV2 Øst

Sep 20, 2018 in Nyheder

Flot omtale af JH Forsuring NH4+ på TV2 Øst
Tirsdag aftes var der et længere indslag om indvielsen af FM Pork A/S på TV2 Øst.
FM Pork A/S består af 4 svinestalde, som samlet set skal producere 120.000 slagtesvin om året.
For FM Pork A/S har det været afgørende, at staldene bliver så klima- og miljøvenlige som muligt, og her har vores produkt JH Forsuring NH4+ spillet en stor rolle.
Med JH Forsuring NH4+ reduceres pH værdien i gyllen, så ammoniak omdannes til ammonium. Det sikrer en markant reduktion i udledningen af ammoniak, både i stalden, i lagertanken og på markerne. Dertil kommer, at der sikres mere kvælstof til marken, som kan medvirke til at øge udbyttet med op til 15 %.
Se mere i indslaget på TV2 Øst:

TV2 Øst