JH-Agro holder stadigvæk åbent, på trods af den delvise nedlukning af Danmark.

Vi er klar til at svare på telefonen og vi kører også ud til kunder som måtte have behov for et teknikker- eller salgsbesøg
Alle vores ansatte følger de Corona forholdsregler der er udstukket i forbindelse med vores besøg.

Juleferie hos JH Agro

Fra og med torsdag den 24. december 2020 til og med søndag den 3. januar 2021 er kontoret og værkstedet lukket hos JH Agro.
Ved akut brug for hjælp kan du kontakte os på telefon 97428189. Husk at der opkræves tillæg for udkald under ferielukning.

Hele teamet hos JH Agro ønsker en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår til alle vores kunder, leverandører og forretningsforbindelser. Vi ser frem til at fortsætte vores samarbejde i det kommende år.

———————————————————

———————————————————

Direktørskifte hos JH Agro

Lars Rahbæk stopper som CEO hos JH Agro og afløses på posten af Bestyrelsesformand Thorkild Hviid

I starten af januar 2018 blev Lars Rahbæk ansat som CEO i JH Agro, hvor han skulle stå i spidsen for en omfattende turn-around, og samtidig gøre virksomheden klar til markant vækst på eksportmarkederne. Siden da er omsætningen løftet, eksportandelen er hævet, dækningsgraden er steget og underskuddet er reduceret.

En turn-around er en hård opgave for alle de involverede, og det kræver mange strategiske og operationelle ændringer undervejs. ”Vi har haft en god og åben diskussion om dette i bestyrelsen, og efter gensidig aftale er det nu besluttet, at Lars Rahbæk træder tilbage som CEO, og ligeledes udtræder af bestyrelsen”, forklarer bestyrelsesformand Thorkild Hviid. ”Lars har ydet en stærk og utrættelig indsats, og havde egentlig fortjent at være med helt til målstregen” understreger Thorkild Hviid.

Med virkning fra 1. december overtager hovedaktionær, Rasmus Normann Andersen, posten som bestyrelsesformand, og Thorkild Hviid tiltræder posten som CEO. Der vil dog blive tale om et glidende skifte idet Lars Rahbæk fortsætter i virksomheden hen over årsskiftet 2021. ”Lars og jeg vil køre et parløb i nogle uger, og så vil vi tage en ordentlig og fortjent afsked med Lars i starten af det nye år”, siger Thorkild Hviid.

”Det har været en utrolig spændende opgave, og jeg er glad for de 3 år hos JH Agro, som har givet mig en masse nye erfaringer og værktøjer. JH Agro er dog kommet til et punkt, hvor det giver mening at prøve nye idéer af, og det kræver også nye øjne på opgaven, og nye kræfter”, siger Lars Rahbæk.

”Bestyrelsen og jeg har haft stor opbakning fra medarbejderne selvom det til tider har været en hård proces. Jeg skylder derfor medarbejderne, kunderne og vores leverandører stor tak, men jeg er også sikker på, at Thorkild vil tage virksomheden det sidste stykke vej mod flere nye markeder og sorte tal på bundlinjen”, slutter Lars Rahbæk af.

Fra ejerkredsen takker Rasmus Normann Andersen også Lars Rahbæk for den indsats han har ydet for JH Agro. ”Den grønne omstilling af landbruget er desværre ikke helt sket i det tempo og omfang, som vi havde håbet og troet på. JH Agro har derfor heller ikke fuldt ud indfriet de mål, som vi havde sat os i bestyrelsen” forklarer Rasmus Normann Andersen. ”Lars indsats er dog fuldt ud godkendt, og JH Agro står godt ift. at høste frugterne af de grønne initiativer, der må forventes udmøntet i forlængelse af klimahandlingsplaner mv.” siger Rasmus Normann Andersen

”Landbruget har et kæmpe potentiale i forhold til klima og den grønne omstilling, og JH Agros produkter bidrager til at skabe en betydelig reduktion i klimaaftrykket (både CO2, ammoniak, metangas og lattergas) fra de mange gode fødevarer, som danske landmænd producerer. Det er stadig flere landmænd ved at få øjnene op for” slutter Rasmus Normann Andersen.

For nærmere information kontakt:


Thorkild Hviid på th@hviid.dk eller


Lars Rahbæk på lr@jhagro.com

———————————————————

JH Agro ansætter Key Account Manager til Europa

Hos JH Agro har vi sat sejlene til en kraftig ekspansion i Europa, og vi har i den forbindelse pr. 1. december 2020 ansat Henrik Blæsbjerg som Key Account Manager, Europa.

Henrik får ansvaret for vores salg og markedsføring af produkterne JH MiniStrø og JH Forsuring NH4+ til distributører og kunder på en lang række markeder i Europa.

Henrik har en solid baggrund som elektriker og stærkstrømstekniker, men har siden 1999 arbejdet med salg til distributører og kunder hos blandt andet SKOV koncernen og Cimbria Unigrain.

Hos JH Agro skal Henrik bruge meget af sin tid på at udbygge vores position hos eksisterende distributører og kunder, og samtidig opbygge både nye markeder og nye partnere, primært i Europa.

Landbruget har et kæmpe potentiale i forhold til klima og den grønne omstilling, og JH Agros produkter bidrager til at skabe en betydelig reduktion i klimaaftrykket (CO2, ammoniak, metangas og lattergas) fra de mange gode fødevarer, som europæiske landmænd producerer. Det er stadig flere markeder i Europa ved at få øjnene op for, både på det politiske plan, og ikke mindst hos landmændene. Derfor er det vigtigt, at vi er helt tæt på vores distributører og kunder, og at vi kan levere den viden og support, som der løbende er behov for.

———————————————————

Salgskonsulent Martin Andresen stopper hos
JH Agro

Vi må desværre meddele, at Martin Andresen stopper som salgskonsulent hos JH Agro, og Martin vil have sidste dag på kontoret i Holstebro fredag den 27/11.

Det er en gensidig aftale, hvor JH Agro på den ene side har ønsket at udvide og styrke salgsindsatsen, mens Martin på den anden side har haft et ønske om at prøve nye udfordringer. Derfor har vi aftalt en længere overdragelsesperiode, hvor Martin blandt andet har overdraget ansvar og opgaver til vores nye mand i Danmark – Svend Hauge Hyldgaard.

Siden sin ansættelse i 2017 har Martin bestredet poster som salgskonsulent, produktchef og salgschef med primær fokus på JH MiniStrø, og det har indbefattet direkte salg til landmænd i Danmark, ligesom han har supporteret og støttet vores udenlandske forhandlere med teknisk viden om vores JH MiniStrø produktprogram.

Martin har i høj grad bidraget til implementeringen af JH Academy, som er vores interne uddannelse og træning for forhandlere, sælgere og serviceteknikere – omfattende JH MiniStrø og JH Forsuring NH4+.

Afskeden med Martin markeres internt af hensyn til Covid-19 restriktionerne. Vi sender en stor tak til Martin for hans loyale og dedikerede indsats igennem årene, og vi ønsker ham held og lykke i hans fremtidige virke.

Lars Rahbæk, CEO

———————————————————

Juleferie hos JH Agro

Fra og med torsdag den 24. december til og med søndag den 3. januar er kontoret og værkstedet lukket hos JH Agro.

Ved akut brug for hjælp kan du kontakte os på telefon 97428189. Husk at der opkræves tillæg for udkald under ferielukning.

———————————————————

Få et godt tilbud på JH MiniStrø af Svend

Svend er klar ved telefonen med masser af gode tilbud, og han kigger gerne forbi for en gratis og helt uforpligtende besigtigelse af eksisterende anlæg, eller mulighed for nyetablering.

———————————————————-

Agromek udsættes og JH Agro bakker 100 % op

Agromek udsættes og JH Agro bakker 100 % op
Det er beklageligt at messen nu udsættes, da vi har set frem til Agromek, men hensynet til medarbejdere, kunder og forretningsforbindelser vejet tungest, så derfor er det med fuld opbakning fra vores side, at MCH og Agromek i fællesskab har besluttet at udskyde messen udskydes til et senere tidspunkt.
Vi er klar når MCH og Agromek melder klar.

agromek.dk/…/pressemed…/agromek-udsaettes…

———————————————————-

JH Agro underskriver klimaappel

VI har valgt at medunderskrive denne appel, da vi ønsker en ligelig fordeling mellem eksisterende og nye miljø- og klimateknologier i Regeringens klimahandlingsplan.
Det er vores opfattelse, at der i alt for stor grad fokuseres på forskning og udvikling, hvor resultaterne først ses om flere år, og i værste fald opnår man ikke sine forhåbninger.
Når det er sagt, så er det også fortsat vores tilgang, at Regering, Folketing og den danske befolkning skal støtte landmændene, hvis de skal foretage markante investeringer i miljø- og klimaforbedringer, for landmændene kan ikke løfte denne investering alene.

information.dk/…/klimaappel-regeringen…

———————————————————-

JH Agro fortsætter på grøn el

JH Agro fortsætter på grøn el
Vi er en virksomhed, som leverer produkter, som skal skabe værdi for landmanden og for miljøet og klimaet. Derfor er det også helt naturligt, at JH Agro løbende implementerer tiltag, der gør vores egen forretning mere miljø- og klimaeffektiv.
Sidste år skiftede vi til 100 % grøn energi, og det er helt naturligt, at vi nu forlænger denne aftale ind i 2021.
Vi undersøger løbende, om der er andre initiativer, som kan understøtte vores ambition om at gøre hele vores værdikæde grønnere. Den dialog vil vi i 2021 intensivere overfor vores leverandører, så vi kan skabe grønne resultater sammen – uden at det får negative konsekvenser for landmandens økonomi.
JH Agro – Fuld af grøn energi!

———————————————————-

Ny salgskonsulent hos JH Agro

Vi har pr. 1. oktober 2020 ansat Svend Hauge Hyldgaard som salgskonsulent på det danske marked.
Svend skal beskæftige sig med salg af samtlige produkter indenfor JH MiniStrø, JH Forsuring NH4+ og JH Staldservice.
Svend er 33 år, bosiddende i Holstebro sammen med sin forlovede, og er faglært landmand, uddannet agrarøkonom og har en merkonom i ledelse og ressourcestyring. Han kommer fra en stilling som driftsleder på en større svinebedrift. Svend er i øvrigt ikke i familie med de tidligere ejere af JH Agro.
Vi håber at alle vil tage godt imod Svend.

#jhagro #jhforsuring #jhstaldservice #salgskonsulent

———————————————————–

Vi søger en Key Account Manager til Europa

En stærk salgsprofil, gode sprogegenskaber og erfaring med salg af tekniske løsninger.
Se alle informationer i denne stillingsbeskrivelse:

www.slaterconsult.com

———————————————————–

JH Agro A/S indgår forhandleraftale med Reime Landteknikk AS i Norge

Hos JH Agro har vi igennem et par år undersøgt markedet i Norge, og samtidig afsøgt mulighederne for at etablere en forhandleraftale med en lokal aktør, som kan servicere landmænd indenfor kvæg, svin og fjerkræ. Derfor glæder det os at kunne meddele, at vi med virkning fra 1. august 2020 har indgået en aftale med Reime Landteknikk AS, repræsenteret ved Hilde Skeivik Joa og Erik Joa.
Reime Landteknikk vil i starten fokusere på at introducere vores JH MiniStrø på markedet i Norge. JH MiniStrø er et fuldautomatisk anlæg til strøning af ligge- og rodematerialer til stort set alle dyrearter, og JH Agro har installeret næsten 400 anlæg igennem årene, primært i Danmark og de nærliggende eksportmarkeder.
Sideløbende med lanceringen af JH MiniStrø vil Reime Landteknikk undersøge potentialet for at lancere vores JH Forsuring NH4+ teknologi til kvæg og svin. Da der er markante forskelle i produktionsvolumen mellem Danmark og Norge, så skal Reime Landteknikk undersøge, om JH Agro skal udvikle og lancere et markedsspecifikt produkt til landmændene i Norge.
Hos JH Agro ser vi meget frem til samarbejdet med teamet hos Reime Landteknikk.

 

———————————————————–

Landbruget kommer til Byen
og JH Agro kommer med

Fredag den 4. september indtager landbruget Holstebro bymidte i forbindelse med Holstebro Struer Landboforenings 200 års jubilæum.

JH Agro deltager, blandt mange andre, som sponsor på dette event, og vi deltager naturligvis i bymidten denne dag. Vi vil fortælle om virksomheden og vores produkter, og de muligheder vi har på det danske hjemmemarked, samt de mange eksisterende og nye eksportmarkeder, som vi er aktive på.

Sæt kryds i kalenderen denne dag, og tag familien med, når du har mulighed for at møde en masse dygtige landmænd og leverandører til landbruget. Vi ser frem til at hilse på dig.

Med venlig hilsen

Lars Rahbæk, Adm. Direktør

#jhagro #hsl200 #jhministrø #jhforsuring #holstebro #struer #landbrugetkommertilbyen

———————————————————–

Så er arbejdet startet i REM-projektet

JH Agro deltager i det GUDP-støttede projekt Reduktion af Emissioner fra Mark (REM). Det er et projekt der løber over 3 år med Teknologisk Institut som projektleder. Udover JH Agro deltager virksomhederne FCSI og N2Applied.

Indledningsvist skal JH Agro indhente afgasset gylle fra Grønhøj Biogas og MEC Biogas (Måbjerg), og en del af denne gylle skal så forsures, inden gyllen leveres til forsøget på forsøgsgården Koldkærgård hos Teknologisk Institut.
Forsuringen af gyllen foregår hos Grønhøj Forsøgsstation, hvor JH Agro udfører en del af sine forsøg.

På billedet er det Louise Hjorth Nørremark fra Teknologisk Institut, som er ved at tage en gylleprøve fra procestanken, og vores servicetekniker Jacob Bjerregaard er ansvarlig for, at forsuringen forløber som den skal.

Målet for JH Agro er, at vi får dokumenteret den positive effekt af gylleforsuring. Dels ved at måle emissioner fra lagertank, og senere i projektet ved udbringning af gylle på forskellige jordtyper og afgrøder.

#jhagro #teknologiskinstitut #gudp #REMprojekt

———————————————————–

Gylleforsuring fra JH Agro på tysk fjernsyn

I går aftes kl. 21.00 var vores gylleforsuring – JH Forsuring NH4+ og JH SmellFighter – med i udsendelsen Frontal 21 på ZDF.
Frontal 21 tog udgangspunkt i belastningen af Østersøen, og mulighederne for en reduktion af emissionerne generelt fra landbruget i Tyskland. Her blev vores produkter på fineste vis præsenteret som en meget virksom fremtidig klimateknologi, og alt sammen optaget ved de imponerende nye stalde hos Johannes Kaasgaard.
Indslaget og interviewet med Johannes er 7 minutter inde i udsendelsen.
https://www.zdf.de/…/f…/frontal-21-vom-16-juni-2020-100.html

#jhforsuring #jhsmellfighter #jhagro

———————————————————–

Sommerferie 2020

I år har JH Agro ikke lukket i løbet af sommerferien, men vi kører med nedsat bemanding i ugerne 28, 29, 30 og 31.
I disse uger kan der opstå længere responstider og leveringstider.
Har du opgaver, som vi skal løse inden ferien, så kan du ringe til os på 97 42 81 89

———————————————————–

JH Agro Sommerferie 2020

I år har JH Agro ikke lukket i løbet af sommerferien, men vi kører med nedsat bemanding i ugerne 28, 29, 30 og 31.

I disse uger kan der opstå længere responstider og leveringstider.

Som udgangspunkt igangsætter vi ikke større projekter i disse uger, og vores serviceteknikere vil primært være dedikeret til akutte opgaver hos vores kunder.

Denne besked publiceres igen om nogle uger, når vi nærmer os ferien.

———————————————————–

Stærk pris på valse i høj kvalitet

Robust, stabil, let at vedligeholde, lydsvag, meget lidt støv og en masse andre gode fordele.
Se alle informationer i vedlagte kampagne på Murska valsen 220SM, og tag endelig kontakt til Martin eller Orla. Vi er også gerne behjælpelige med installation.

#jhagro #murska #valse #murska220sm #kampagne

———————————————————–

Kampagnetilbud på kobørster

I hele april måned kan vi tilbyde gode priser på GEA kobørster, og vi vil meget gerne sende vores serviceteknikere ud og hjælpe med installation.

#gea #jhagro #kobørster #kampagnetilbud

———————————————————–

JH Agro er medsponsor ved et imponerende jubilæum

I 2020 kan Holstebro Struer Landboforening fejre sit flotte og imponerende 200 års jubilæum, og hos JH Agro er vi glade for at deltage som medsponsor ved jubilæet.
Der er planlagt en lang stribe af arrangementer i løbet af året, og selvom Covid-19 pandemien kommer til at ændre på disse planer, så gør Landboforeningen deres bedste for at gennemføre det, som er muligt. Derfor har JH Agro også meddelt, at vi fastholder vores sponsorat – uanset hvordan programmet ender med at se ud.
Vi ønsker Holstebro Struer Landboforening et stort tillykke med de 200 år.

———————————————————–

JH Agro deltager i REM-projektet

Inden Covid-19 for alvor fik tag i det meste af Europa, blev der afholdt opstartsmøde i det GUDP-støttede projekt REM, som er en forkortelse af “Reduktion af Emissioner fra Mark”.
JH Agro deltager i projektet sammen med Teknologisk Institut, som vi har samarbejdet med mange gange før, samt 2 andre virksomheder fra branchen.
Det overordnede mål er at udvikle en ny målemetode, som skal gøre det lettere og hurtigere at måle udledning af lattergas– og ammoniak fra landbrugsjord, så det bliver billigere at undersøge effekten af miljøteknologier, som kan begrænse udledningen. Det ligger rigtigt fint i tråd med de ambitiøse Klimamål, hvor der blandt andet skal fokuseres på lattergas.


Vigtig information til vores kunder om Covid-19 handlingsplan

Holstebro d. 12. marts 2020

• Hos JH Agro tog vi allerede i sidste uge de første skridt til at begrænse smitterisikoen mellem vores medarbejdere, og mellem medarbejderne og vores kunder.
• Alle vores medarbejdere møder fortsat på arbejde, såfremt de er sunde og raske.
• Vi har delt vores administration, så et minimum af medarbejdere møder på kontoret. P.t. har vi 8 medarbejdere, som er blevet pålagt at arbejde hjemmefra.
• Vi har overfor vores medarbejdere indskærpet de væsentligste hygiejneregler, og anbefalingerne omkring kontakt med andre personer.
• Vi arbejder uændret på igangværende projekter hos kunder, og vi har også fortsat gang i produktionen til eksisterende og kommende projekter. Dette er én af vores topprioriteter.
• Vi har indtil videre aflyst alle aktiviteter udenfor landets grænser, bortset fra de opgaver, som håndteres af lokale salgsrepræsentanter og samarbejdspartnere.
• Vi modtager som udgangspunkt ikke besøg fra udlandet, med mindre dette er kritisk for virksomheden, og i øvrigt kan gennemføres i overensstemmelse med de gældende Covid-19 restriktioner.
• Vi har begrænset vores interne og eksterne møder til et absolut minimum. Vores medarbejdere er bedt om at anvende telefon, mails og Skype som de væsentligste kommunikationsformer.
• Vi henstiller til, at leverandører og andre forretningsforbindelser ikke gennemfører besøg hos JH Agro, med mindre dette er forud aftalt, og at mødet i øvrigt har kritisk karakter.
• Hos nogle kunder udfører vi kritiske reparationer (fodring og udmugning), og det er en topprioritet for os, at vi stadig kan sikre en hurtig og kompetent løsning af disse opgaver.
• Vi har fortsat en vagtordning 24 timer i døgnet, 7 dage i ugen, 365 dage om året. Det er en topprioritet at opretholde denne vagtordning.

Vi håber og tror på, at alle vores kunder, leverandører og forretningsforbindelser vil have forståelse for disse tiltag og planer.
Skulle der være spørgsmål til denne information, så er du meget velkommen til at kontakte:
Lars Rahbæk, Adm. Direktør – lr@jhagro.com eller 40132264
Mette Klit, Supply Chain & Kvalitetschef – mk@jhagro.com eller 61666015

———————————————————–

Grønt samarbejde med leverandører

Sidste år kunne vi hos JH Agro melde ud, at vi var skiftet til 100 % grøn el. Det er helt naturligt, når størsteparten af vores omsætning kommer fra produkter, som skal reducere påvirkningen af miljøet og klimaet.
Af samme grund er det vigtigt for os, at vi kan involvere vores leverandører i denne grønne omstilling.
Derfor glæder det os, at vores IT-partner DLX fra Herning, fra årsskiftet har valgt at drive hele deres datacenter på grøn strøm.
En stor tak til DLX for at gøre vores samlede værdikæde endnu grønnere.
https://dlx.dk/

Server hosting, Dedikerede og
virtuelle servere, Hosted Exchange,
online backup- DLX.dk

———————————————————–

Vi søger en Planlægger/projektmedarbejder

Du kan læse meget mere om den spændende stilling på Jobindex via dette link. Alle ansøgninger skal indsendes via opslaget på Jobindex.
https://www.jobindex.dk/…/35…/planlaegger-projektmedarbejder

#jhagro #jobindex #planlægger #projektmedarbejder

———————————————————–

Vi søger en Teknisk assistent/technical writer

Du kan læse meget mere om den spændende stilling på Jobindex via dette link. Alle ansøgninger skal indsendes via opslaget på Jobindex.
https://www.jobindex.dk/…/teknisk-assistent-technical-writer

#jhagro #jobindex #tekniskassistent #technicalwriter

———————————————————–

Vi har haft besøg af Carsten Kissmeyer


I går kunne vi byde velkommen til Carsten Kissmeyer, som er Medlem af Folketinget for Venstre, og næstformand i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget.

Vi havde en god og lang snak om den overordnede klima-, miljø- og energipolitik i Danmark, og vi fik mulighed for at aflevere vores bud på, hvordan JH Agro på kort og lang sigt kan bidrage med teknologier, som både tilgodeser landmandens økonomi, og bidrager med markante reduktioner i udledningen af ammoniak, drivhusgasser og lugt.

Hos JH Agro lægger vi også op til, at det ikke må være landmanden alene, som skal bære de store investeringer der kræves, hvis vi skal nå de meget ambitiøse mål om en 70 % reduktion i CO2-udledningen i 2030 i forhold til niveauet i starten af 1990’erne. Det kræver nationale investeringer, og det er meget store investeringer.

Vi sender en stor tak til Carsten Kissmeyer, dels for at afsætte tiden til besøget, og ikke mindst for den meget konstruktive og inspirerende dialog. Det vil glæde os meget at følge op på mødet i den kommende tid.

#jhagro #jhforsuring #jhsmellfighter #venstre #carstenkissmeyer #folketinget

———————————————————–

Vi præsenterer: Økonomi & Administration


Alle vores kunder, leverandører og forretningsforbindelser har mødt Helle eller Ana. Enten i forbindelse med besøg hos JH Agro, eller ved kontakt på telefonen.

Helle, eller “Fru Madsen” som vi også kalder hende, er firmaets Økonomichef, og har dermed det overordnede ansvar for de opgaver der ligger indenfor Økonomi & Administration. Helle er desuden medlem af virksomhedens ledergruppe, som består af 4 personer.

Ana er vores Kontorassistent, og hun varetager mange af de daglige opgaver i afdelingen, ligesom hun ofte giver en hjælpende hånd i firmaets 3 andre afdelinger. Ana er desuden valgt som medarbejderrepræsentant i vores Arbejds- og Miljøorganisation.


Send et “Synes godt om” til Helle og Ana – så er vi sikre på, at de sender den samme hilsen retur .

#jhagro #jhhelle #jhana

———————————————————–

JH Agro A/S omstrukturerer til yderligere eksportvækst

Indenfor de seneste 2 år er eksportandelen hos JH Agro steget fra omkring 15 % til et godt stykke over 50 %, og det er også den langsigtede forventning, at en stadig stigende andel af omsætningen vil komme fra eksisterende og nye eksportmarkeder. Denne vækst skal primært trækkes af gylleforsuringsproduktet JH Forsuring NH4+, men også strøning- og fodringsproduktet JH MiniStrø kommer til at bidrage til væksten.

Det kræver meget af en virksomhed, når eksportandelen stiger så kraftigt på så kort tid, og det er også derfor at virksomheden nu omstrukturerer. Antallet af afdelinger reduceres fra 7 til 4, og den fortsættende ledelse får helt specifikke ansvars- og arbejdsopgaver, som skal støtte op om 2 væsentlige indsatsområder – øget omsætning og øget kvalitetssikring på tværs af afdelingerne.

Den øgede fokus på eksport betyder ikke, at det danske hjemmemarked nedprioriteres, tværtimod. Danmark vil fortsat være én af vores vigtigste markeder, for det er herfra at vores viden og innovation udspringer. Der er heller ikke tvivl om, at nuværende og kommende versioner af gylleforsuringsteknologien har deres helt oplagte plads som miljø- og klimavirkemidler, ligesom de skaber en række økonomiske fordele for landmanden.

Fremover består JH Agro af følgende 4 afdelinger, hvor lederne rapporterer til Adm. Direktør Lars Rahbæk. Forretnings- og produktudvikling håndteres i ledergruppen.


Økonomi & Administration – Helle Madsen, Økonomichef
Kreditorer, debitorer, bogholderi og regnskaber, personale- og administrationsopgaver


Supply Chain & Kvalitet – Mette Klit, Supply Chain & Kvalitetschef
Indkøb, lager, produktion, forsendelse, sikkerhed og kvalitet


Produkter & Projekter – Lars Forbech, Produktchef
Produkter, ledelse og gennemførelse af JH Forsuring NH4+ og JH MiniStrø projekter, reparationer og staldservice, serviceaftaler, support til kunder og forhandlere


Salg & Marketing – Lars Rahbæk
Salg til kunder, salg via forhandlere, kunderådgivning, markedsføring, branding og kommunikation

———————————————————–


JH Agro har haft besøg fra Tjekkiet

I uge 7 kunne vi hos JH Agro byde hjerteligt velkommen til Jindrich Tandler og Jan Juricak fra virksomheden Alfa Agrartechnik i Tjekkiet.
Alfa Agrartechnik (samt Alfa Agritechnik) har været aktive leverandører af diverse projekter og udstyrsløsninger til landbruget i Tjekkiet i 30 år, og er i dag aktive i både Tjekkiet og Slovakiet.
Under besøget kunne vi præsentere vores produkter til gylleforsuring, JH Forsuring NH4+ og JH SmellFighter, samt strønings- og fodringsløsningen JH MiniStrø. 4 af vores danske kunder havde desuden budt os velkommen til at se gylleforsuring “live” på deres ejendomme.
Vi siger en stor tak til Jindrich og Jan, og vi ser frem til at fortsætte dialogen i de kommende uger, og forhåbentligt kan det ende ud i et formaliseret samarbejde omkring afsætning af JH Agro produkter i Tjekkiet og Slovakiet.

———————————————————–

JH Academy har haft besøg fra Catalonien

Fra mandag til torsdag i uge 6 har vi haft besøg af brødrene Ovidi og Isaac Calvet fra virksomheden Calvet Baella i Catalonien.
Hos Calvet Baella ser man gode muligheder for at introducere JH MiniStrø til deres nuværende og nye kunder, og vi havde derfor arrangeret et omfattende træningsprogram for Ovidi og Isaac.
Programmet består af besøg på gårde med JH MiniStrø, gennemgang af produktmaterialer og specifikke projekter, og ikke mindst den praktiske oplæring ved vores JH MiniStrø testbane.
Vi siger tusind tak for besøget, og håber at produkttræningen indenfor overskuelig fremtid ender ud med, at JH Agro kan præsentere Calvet Baella som JH MiniStrø forhandler i Catalonien.
Der skal også lyde en stor tak til Camilla Mygind, som hjalp os med oversættelser fra tidlig morgen til sen aften – hver dag.

———————————————————–

Stærke tilbud på brugte/gamle varer

• Varerne er enten brugt eller har lagt på lager længe

• Nu sælges alle varer til nedsatte priser

• Alle priser er ekskl. moms og ab fabrik Holstebro

• Alt sælges efter ”først til mølle” princippet

• Der tages forbehold for solgte/udgåede varer

Kontakt

• Niels Christian Stokholm, lagerchef – 96 10 92 32 – ncs@jhagro.com

• Orla Nielsen, værkfører – 96 32 68 09 – on@jhagro.com

• Martin Andresen, produktchef – 96 10 92 39 – ma@jhagro.com

For yderligere informationer om varerne – klik venligst her:

———————————————————–

Juleferie hos JH Agro

Fra mandag den 23. december til onsdag den 1. januar (begge dage inklusiv) er kontoret og værkstedet lukket hos JH Agro.

Ved akut brug for hjælp kan du kontakte os på telefon 97428189. Husk at der opkræves tillæg for udkald under ferielukning

———————————————————–


JH Agro støtter Diabetesforeningen

Hvert år modtager medarbejdere hos JH Agro flotte julegaver fra leverandører og forretningsforbindelser. Sidste år startede vi en tradition med, at alle julegaver samles, og så kan vores medarbejdere købe lodder til en udtrækning, som finder sted ved vores årlige Juleafslutning. Sidste år kunne vi donere godt 5.000 kr. til Kræftens Bekæmpelse, og i år har vi valgt at donere hele beløbet til Diabetesforeningen.

Tusind tak til vores leverandører, som gør dette muligt, og tak til alle medarbejdere, som køber lodder i stor stil for at støtte det gode formål.

———————————————————–

JH Agro A/S åbner julemåneden med et ministerbesøg

Et rigtigt godt møde, og en åben dialog med Mogens Jensen.

Dejligt når snakken flyder, og begge parter har mulighed for at fremlægge visioner for landbrugets udbytte af investeringer i miljø- og klimateknologi.

Det er afgørende at landbruget støttes af befolkningen – i retten til at være her, og i retten til at blive honoreret for deres massive investeringer i miljø, klima, dyrevelfærd og bæredygtighed.

Læs mere!

———————————————————–

JH Agro etablerer en Kundesupport funktion

Hos JH Agro har vi en stigende eksportandel på JH Forsuring NH4+ og JH MiniStrø, og det har medført et stigende behov for en person dedikeret til support.

Vi har derfor udnævnt Thorstein F. Hansen, til Supportansvarlig. Thorstein har hidtil arbejdet som servicetekniker på JH Forsuring NH4+.

Thorstein overtager ansvaret for support overfor forhandlere og kunder, både i Danmark og på eksportmarkeder, og han vil blive dybt involveret i uddannelsen af nuværende og eksisterende forhandlere, samt salgsmedarbejdere og serviceteknikere.

Thorstein har været meget involveret i udviklingen af vores styringer til JH Forsuring NH4+ og JH MiniStrø, og i den nye stilling overtager han ansvaret for dette arbejde.

Sidst, men ikke mindst, vil Thorstein sammen med vores Kvalitetschef Mette Klit være involveret i udarbejdelse og opdatering af den samlede produktdokumentation på begge produkter.

Vores Kundesupport, og dermed Thorstein, vil være tilgængelig indenfor vores normale åbningstider, som fremgår af vores hjemmeside www.jhagro.com.

Vi glæder os til at implementere dette væsentlige løft af vores Kundesupport funktion, og ønsker Thorstein held og lykke med de nye ansvarsområder og arbejdsopgaver.


———————————————————–

Servicetekniker til JH Forsuring NH4+ og JH MiniStrø

Vi søger endnu en servicetekniker, som skal arbejde med begge vores topprodukter – JH Forsuring NH4+ og JH MiniStrø.

Du vil blive en del af et stærkt og dedikeret team, som dækker hele processen fra afgivelse af tilbud og tegning kontrakter, over produktion og montage, installation og idriftsættelse, til gennemførelse af skemalagte serviceeftersyn.

Som person er du energisk, struktureret og udadvendt. Du skal fungere godt i et team, men det er lige så vigtigt, at du kan stå på egne ben, når du er undervejs på installationsopgaver og serviceeftersyn.

Vi søger en dygtig og kvalitetsbevidst ”multi-håndværker”, gerne med baggrund som automekaniker, automatiktekniker eller elektriker. Det er vigtigt, at du har en god erfaring med el-arbejde, og vi søger personer med gode IT-kundskaber. Kendskab til landbruget er en fordel, men ikke et krav. Derudover skal du kunne kommunikere på dansk i skrift og tale, ligesom kandidater med gode engelsk-kundskaber vil blive foretrukket.

Vi tilbyder dig en spændende og afvekslende stilling, hvor du har stor indflydelse på den løbende planlægning af opgaverne. Vi er meget kundefokuseret, og vi sætter innovation og fleksibilitet i højsædet, både internt og eksternt. Organisationen er flad og uformel, og vi arbejder konstant på at sikre den højest mulige trivsel og arbejdsglæde – til gavn for virksomheden, medarbejderne og ikke mindst kunderne.

Hvis dette har vakt din interesse, så må du meget gerne sende din kortfattede ansøgning samt dit CV til Adm. Direktør Lars Rahbæk, lr@jhagro.com.

Vi ser frem til at høre fra dig

———————————————————–

Vi præsenterer Julie – vores lager- og logistikpraktikant

I uge 41 har vi hos JH Agro glæden af at have Julie Nielsen som praktikant i virksomheden.
Julie er 17 år, bor i Holstebro og er elev på Center for Transport & Logistik ved UCH i Holstebro. Julie har længe overvejet at uddanne sig til automekaniker, men under sine studier har hun et ønske om at prøve andre arbejdsområder, og derfor har hun valgt at tage praktikopholdet indenfor lager- og logistikfunktionen hos JH Agro.
Vi er sikre på, at Julie vil få et godt indblik i de mange forskellige lager- og logistikopgaver hos JH Agro, og så må fremtiden vise, om det bliver på dette felt, at Julie kommer til at uddanne sig.
Hos JH Agro er vi meget åbne overfor at tage unge ind i kortere praktikophold, så hvis der sidder nogen derude, som mangler et sted at gennemføre deres praktikperiode, så er I altid velkomne til at kontakte os på telefon 97 42 81 89 eller mail info@jhagro.com.
På billedet ses Julie sammen med vores lagerchef Niels Christian Stokholm og Adm. Direktør Lars Rahbæk

#jhagro#praktikplads#praktikant#lager#logistik

———————————————————–

Tilbud på ind transpor t i juni måne

Læs mere!

———————————————————–

Ministerbesøg hos JH Agro A/S

i Holstebro

Mandag den 29. april havde JH Agro A/S besøg af Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt. Besøget foregik henover en middag, hvor der var rig mulighed for at drøfte eksisterende og kommende miljø- og klimateknologier indenfor landbruget, herunder JH Forsuring NH4+ og JH SmellFighter fra JH Agro. De indledende resultater fra forsøgene med JH Bioforsuring NH4+ blev ligeledes præsenteret for ministeren.

Fra JH Agros side var oplægget til besøget, at landmændene ikke alene kan løfte investeringen i at reducere udledningen af CO2, ammoniak og drivhusgasser som metangas og lattergas. Til gengæld råder danske virksomheder, og herunder JH Agro, allerede over en stribe teknologier, som kan bidrage til markante forbedringer på miljø- og klimaområdet, og som nation og erhverv kan vi foretage en forholdsvis begrænset investering i at realisere en reduktion i CO2 udledningen på hundredtusindvis tons, men under en afgørende forudsætning om, at vi løfter i flok, og at landmændene opnår en fair pris for deres klimavenlige produkter.

Ministeren understregede vigtigheden af, at JH Agro og andre leverandører får lavet en grundig beregning af den krævede investering pr. tons reduceret CO2 udledning. På tværs af Folketinget er der et klart mål om at reducere miljø- og klimapåvirkningen, men det er også vigtigt at investeringerne foretages der, hvor det har størst effekt. Ministeren sluttede af med at kvittere for den store indsats og de store investeringer, som JH Agro og andre leverandører har foretaget i teknologier, der giver pay-back for både landmanden og klimaet, og det er ministerens ønske at denne indsats fortsættes og intensiveres i de kommende år. Det vil gavne landmanden, erhvervet og hele landet.

På billedet fra venstre: Lars Forbech – Produktchef JH Agro, Kurt West – Salgskonsulent JH Agro, Lars Rahbæk – Adm. Direktør JH Agro samt Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt.

———————————————————–

Ny Kvalitetschef hos JH Agro A/S

For at styrke vores organisation yderligere har vi pr 1. maj ansat Mette Klit som Kvalitetschef.

Mette skal primært arbejde for at sikre høj kundetilfredshed, høj leveringssikkerhed samt konkurrencedygtige priser.
Samtidig skal hun arbejde for fortsat at sikre den kvalitet, som gennem årtier har kendetegnet JH Agros produkter.
Mettes allerførste opgave bliver dog at få sat fuld fokus på opdateringen af dokumentationen på vore produkter, herunder vores brugermanualer, monteringsvejledninger og CE-mærkninger.

Mette kommer fra en stilling som produktionsleder hos Superfos, men har tidligere arbejdet med indførelse af kvalitetsledelsessystemer og er uddannet indenfor kvalitetsledelse, LEAN samt ISO 9001-14001.

Med ansættelsen forventer vi, at kunne konsolidere vores position på markedet yderligere, som en konkurrencedygtig og pålidelig samarbejdspartner for landmanden.

JH Agro og SteelXperts underskriver stor rammeaftale

JH Agro oplever i øjeblikket en stor efterspørgsel efter gylleforsuringsanlæg fra kunder i UK. Fra juli til november har virksomheden således landet 14 store ordrer.

Læs mere!

Stærke tilbud fra JH Agro

Du har nu muligheden for at købe en stribe produkter fra JH Agro til stærkt nedsatte priser. Rabatter på op til 50 %!

 

Læs mere!

Så er vi klar til Agromek

Så er vi klar til Agromek, og du kan høre mere om…Læs mere

Ken Hyldgård stopper hos JH Agro!

Salgs- og Udviklingschef Ken Hyldgård har valgt at opsige sin stilling hos JH Agro, og i stedet forfølge nye karrieremæssige udfordringer.

Læs mere

The biggest contract in the history of our company!

JH Agro A/S and Elsham Linc Ltd., UK has just signed contracts for 10 JH Acidification NH4+ systems.
The 10 systems are scheduled for delivery from the start of 2019 and 2 years ahead.

Read more

JH Agro og Uni-El underskriver langsigtet samarbejdsaftale

Uni-El i Rimmerhus ved Videbæk og JH Agro har samarbejdet igennem en længere årrække, og fredag den 2. november blev dette samarbejde formaliseret i en langsigtet strategisk samarbejdsaftale.

Læs mere


Besøg JH Agro på Agromek – og vind et rejsegavekort på 10.000 kr fra Holstebro RejseCenter.

Den 27.-30. november 2018 kan du besøge JH Agro på Agromek i Herning. Du finder os i Hal K på stand 8120/8130.
I år har JH Agro sat fuld fokus på de 2 største produkter i virksomheden…

Læs mere


4 på stribe i UK

I sidste uge landede vi vores 4. ordre på gylleforsuringsanlæg i UK. De 4 ordrer fordeler sig ligeligt på 2 kunder, og hos begge kunder er der et realistisk potentiale for flere ordrer inden længe.

Læs mere


Vores direktør er fyldt 50 år…

…derfor giver han 50% rabat på en stribe produkter

I midten af august rundede vores direktør 50 år, og det markerer vi nu med en stribe produkter, hvor vi har reduceret prisen med 50 %.

Se de skarpe tilbud her

Flot omtale af JH Forsuring NH4+ på TV2 Øst

Tirsdag aftes var der et længere indslag om indvielsen af FM Pork A/S på TV2 Øst.
FM Pork A/S består af 4 svinestalde, som samlet set skal producere 120.000 slagtesvin om året .

Læs mere

Stort potentiale i bioforsuret kvæggylle

  • Markant højere gasværdi
  • 50 % ammoniak reduktion
  • Gyllen kan anvendes i biogasanlæg
  • Økologiske og konventionelle kvægbrug

Åben Stald i Rødekro Onsdag d. 26/9 kl.10-15 – Læse mere her


JH Agro har igennem længere tid deltaget i et meget spændende projekt med titlen ”Reduceret kvælstoffordampning ved hjælp af bioforsuring af gylle”. Dette projekt har opnået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet, og projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2018.

Allerede nu ser det dog ud til, at der kan komme nogle meget spændende resultater ud af projektet, og derfor inviterer projektdeltagerne til Åben Stald hos forsøgsværterne Peter og Jacob Petersen i Rødekro. Her vil du kunne høre meget mere om projektet, og de mange spændende potentialer, der fremover kan være i bioforsuret kvæggylle. Se mere i vedlagte Indbydelse til Åben Stald.

Læs mereJH Agro deltager på Agromek

Tirsdag den 27. til fredag den 30. november deltager JH Agro på Agromek – Nordeuropas største landbrugsmesse.

Læs mere

Åben Stald hos Lone & Lars Lunding

http://dk.jhagro.com/2018/08/07/aben-stald-hos-lone-lars-lunding/

JH Agro holder ferielukket i uge 29 og 30 

Fra og med lørdag den 14. juli til og med søndag den 30. juli har JH Agro ferielukket. I absolutte hastesager kan du ringe på vores hovednummer 97 42 81 89, men du skal være forberedt på en vis ventetid, da der kun er meget få medarbejdere til rådighed i de 2 uger.

Vi ønsker alle vores kunder, leverandører og forretningsforbindelser en rigtig god sommer, som forhåbentligt bliver med en god blanding af sol og regn.

Med venlig hilsen

Lars Rahbæk, Adm. Direktør

JH Agro opnår strategisk vigtigt salg i UK

  • Et marked med enormt potentiale for virksomheden

Landbrugssektoren i UK står overfor store udfordringer i forbindelse med det snart kommende Brexit. Der er et politisk og branchemæssigt mål om, at fødevareproduktion skal øges markant, men samtidig er der en bevidsthed om, at det kræver store investeringer i effektiviseringer og miljøforbedringer. Det er på denne bane, at JH Agro i flere år har kæmpet for at positionere virksomhedens produktløsning indenfor gylleforsuring, JH Forsuring NH4+. Derfor er det både vigtigt og glædeligt, at JH Agro i denne uge har underskrevet kontakt på levering af et gylleforsuringsanlæg til én af de absolut største landbrugsbedrifter i UK, og det er en kontrakt med option på flere ordrer i nær fremtid. Anlægget skal leveres i løbet af sommeren, så der bliver travlt på virksomheden i de kommende måneder.

Dette er et meget vigtigt gennembrud for vores virksomhed, da det samtidig betyder, at JH Forsuring NH4+ er optaget som ”best available technology” (BAT) i UK. Landmændene og myndighederne har set, at vi med vores produktløsning leverer merværdi og miljøværdi. Landmændene får mulighed for at udvide deres produktion ved implementering af vores gylleforsuringsanlæg, og de får mulighed for at øge udbyttet på markerne, da kvælstofværdien er højere i den forsurede gylle. Samtidig kan landmanden reducere ammoniakudledningen med op til 64 %, og netop dette område har enorm stor bevågenhed i UK. Vi har sågar været indbudt af de lokale myndigheder for at præsentere og dokumentere vores teknologi, da der indenfor landbrugssektoren i UK har været relativ begrænset viden på dette område.

Der er ingen tvivl om, at etableringen og den efterfølgende drift af dette anlæg vil nyde stor opmærksomhed blandt landmænd og myndigheder i UK. Vi har afgivet tilbud på rigtig mange gylleforsuringsanlæg i UK og Irland, og mange af disse tilbud er baseret på lokale tilskudsordninger, hvor myndighederne understøtter investeringer i øget produktion og miljøforbedringer. Indenfor rammerne af dette har en anden landmand netop fået godkendt sin planlagte ombygning og udvidelse, og dette indbefatter også et JH Forsuring NH4+ anlæg fra JH Agro. Vi håber og tror derfor på, at der vil komme flere ordrer på vores løsninger indenfor kort tid.

For nærmere information: Kontakt venligst Lars Rahbæk, Adm. Direktør, lr@jhagro.com

JH Agro investerer massivt i innovation

  • Stålsat fokus på fremtidige muligheder

Selvom virksomheden var under hårdt pres før, under og efter konkursen i 2016, så har den nye ejer og ledelse sat et langsigtet mål om at udvikle og forny virksomheden igennem fokuseret innovation, både hvad angår virksomheden, medarbejderne og ikke mindst produkterne. Siden årsskiftet er der iværksat en lang række interne tiltag, der skal styrke markeds- og kundefokuseringen, produktprioriteringen samt den samlede effektivitet og kvalitet på tværs af virksomheden. Det har været en hård men nødvendig proces, for det var vigtigt at sætte fokus på de absolutte kerneværdier, og det var mindst lige så vigtigt at definere den værdi, som vi skal skabe hos landmanden. Vores berettigelse i markedet er funderet på at levere merværdi og miljøværdi, at levere fleksibel effektivitet, og ikke mindst at vores samlede udvikling er baseret på kundefokuseret innovation.

JH Agro har igennem mange år leveret staldservice til landmænd i store dele af Jylland, og det vil også fremover være et stærkt indsatsområde. Der er dog ingen tvivl om, at den fremtidige vækst for virksomheden skal komme fra salg af de 2 absolutte topprodukter; JH MiniStrø og JH Forsuring NH4+. Derfor er der investeret massivt i videreudviklingen af netop disse produkter, og det har udmøntet sig i en række vigtige milepæle for virksomheden og kunderne i 2018.

Vi har lanceret en stærk serviceaftale til vores kunder på JH MiniStrø. Serviceaftalen er gratis og giver endda vores kunder 15 % rabat på alle reservedele. Dertil kommer, at vi netop har lanceret en helt ny og banebrydende styring til JH MiniStrø. Den nye styring giver landmanden mulighed for at arbejde med op til 5 MiniStrø enheder pr. skinnesystem, anlægget kan styres via PC, mobil eller tablet, og i den nye styring er der indarbejdet et vejesystem, så man fremover med stor fordel kan anvende JH MiniStrø til fodring.

Indenfor gylleforsuring har vi fået optaget JH SmellFighter på Teknologilisten til svinestalde, og med en bemærkelsesværdig dokumentation på op til 51 % lugtreduktion. Vores JH Forsuring NH4+ giver en dokumenteret ammoniakreduktion på op til 64 %, men den giver ikke mindst landmanden en højere kvælstofværdi i gyllen, som kan øge udbyttet på marken med op til 15 %. Derudover vil det lavere ammoniakniveau i stalden helt sikkert øge dyrevelfærden, og dermed bidrage til en bedre foderudnyttelse og bedre vækst.

Vi arbejder desuden på et par store projekter, som skal tilvejebringe ny viden og nye muligheder indenfor gylleforsuring. Vores vision er, at vi med vores produktløsninger indenfor gylleforsuring skal kunne håndtere gylle fra svin, kvæg og fjerkræ, konventionelt og økologisk, og at den forsurede gylle skal skabe merværdi på marken, men at gyllen også skal kunne leveres til biogasanlæg. Det er en meget ambitiøs målsætning, og det har krævet meget store investeringer. Men det er absolut relevant, da det til syvende og sidst vil skabe en enorm merværdi for landmanden; og netop derfor dedikerer vi de store summer og ressourcer til innovation.

For nærmere information: Kontakt venligst Lars Rahbæk, Adm. Direktør, lr@jhagro.com


På billedet: Lars Rahbæk

Vi ændres vores hjemmeside

I forbindelse med, at JH Staldservice A/S har ændret navn til JH Agro A/S, så arbejder vi på at ændre vores eksisterende hjemmesider, så vi fremover har én fælles hjemmeside. Det betyder, at vi indenfor 1½-2 måneder vil lancere en ny og mere moderne hjemmeside under adressen www.jhagro.com. Denne side eksisterer allerede, men har hidtil været dedikeret til vores eksportmarkeder, og derfor kun tilgængelig på engelsk, tysk og delvist fransk.

Det er et stort og tidskrævende arbejde at ændre hjemmeside, så vi håber at alle vores kunder, leverandører og forretningsforbindelser vil bære over med, at der kan forekomme perioder, hvor vores hjemmeside måske ikke er tilgængelig. Til gengæld kan vi love, at resultatet bliver rigtigt godt, og at der fremover vil være endnu flere aktuelle historier omkring virksomheden, events og ikke mindst vores produkter.

Med venlig hilsen

Lars Rahbæk, Adm. Direktør