Velkommen til JH Agro A/S

Vi udvikler, producerer og markedsfører staldmekaniserings- og miljøløsninger: bl.a. JHminiStrø, JHforsuringNH4+

JH Forsuring NH4+

Reducerer ammoniakfordampning
Læs mere…

JHminiStrø

Automatisk strøning og fodring
Læs mere…