JH Agro søger en servicetekniker/produktionsmontør

Hos JH Agro har vi en god ordrebeholdning på vores produkter til gylleforsuring, både fra Danmark og udlandet, og vi ser gode muligheder for stabil vækst i afsætningen i de kommende år.
Derfor søger vi en kombineret servicetekniker og produktionsmontør til vores JH Forsuring afdeling. I denne stilling vil du blive en del af et stærkt og dedikeret team, som dækker hele processen fra afgivelse af tilbud og tegning kontrakter, over produktion og montage, installation og idriftsættelse, til gennemførelse af skemalagte serviceeftersyn på anlæggene.
Du vil deltage i vores produktion og montage, hvilket er med til at give dig et solidt fundament for din deltagelse i den efterfølgende installation og idriftsættelse hos landmanden. Derudover vil du skulle gennemføre serviceeftersyn, som du planlægger i samarbejde med landmanden.
Som person er du energisk, struktureret og udadvendt. Du skal fungere godt i et team, men det er lige så vigtigt, at du kan stå på egne ben, når du er undervejs på installationsopgaver og serviceeftersyn.
Vi søger en dygtig og kvalitetsbevidst ”multi-håndværker”, gerne med baggrund som automekaniker, automatiktekniker eller elektriker. Det er vigtigt, at du har en god erfaring med el-arbejde, og vi søger personer med gode IT-kundskaber. Kendskab til landbruget er en fordel, men ikke et krav. Derudover skal du kunne kommunikere på dansk i skrift og tale, ligesom kandidater med gode engelsk-kundskaber vil blive foretrukket.
Vi tilbyder dig en spændende og afvekslende stilling, hvor du har stor indflydelse på den løbende planlægning af opgaverne. Vi er meget kundefokuseret, og vi sætter innovation og fleksibilitet i højsædet, både internt og eksternt. Organisationen er flad og uformel, og vi arbejder konstant på at sikre den højest mulige trivsel og arbejdsglæde – til gavn for virksomheden, medarbejderne og ikke mindst kunderne.
Hvis dette har vakt din interesse, så må du meget gerne sende din kortfattede ansøgning samt dit CV til produktchef
Lars Forbech – http://lf@jhagro.com.

Vi ser frem til at høre fra dig.

    


Vi præsenterer Julie – vores lager- og logistikpraktikant

I uge 41 har vi hos JH Agro glæden af at have Julie Nielsen som praktikant i virksomheden.
Julie er 17 år, bor i Holstebro og er elev på Center for Transport & Logistik ved UCH i Holstebro. Julie har længe overvejet at uddanne sig til automekaniker, men under sine studier har hun et ønske om at prøve andre arbejdsområder, og derfor har hun valgt at tage praktikopholdet indenfor lager- og logistikfunktionen hos JH Agro.
Vi er sikre på, at Julie vil få et godt indblik i de mange forskellige lager- og logistikopgaver hos JH Agro, og så må fremtiden vise, om det bliver på dette felt, at Julie kommer til at uddanne sig.
Hos JH Agro er vi meget åbne overfor at tage unge ind i kortere praktikophold, så hvis der sidder nogen derude, som mangler et sted at gennemføre deres praktikperiode, så er I altid velkomne til at kontakte os på telefon 97 42 81 89 eller mail info@jhagro.com.
På billedet ses Julie sammen med vores lagerchef Niels Christian Stokholm og Adm. Direktør Lars Rahbæk

#jhagro#praktikplads#praktikant#lager#logistik

Tilbud på ind transpor t i juni måne

Læs mere!

Ministerbesøg hos JH Agro A/S

i Holstebro

Mandag den 29. april havde JH Agro A/S besøg af Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt. Besøget foregik henover en middag, hvor der var rig mulighed for at drøfte eksisterende og kommende miljø- og klimateknologier indenfor landbruget, herunder JH Forsuring NH4+ og JH SmellFighter fra JH Agro. De indledende resultater fra forsøgene med JH Bioforsuring NH4+ blev ligeledes præsenteret for ministeren.

Fra JH Agros side var oplægget til besøget, at landmændene ikke alene kan løfte investeringen i at reducere udledningen af CO2, ammoniak og drivhusgasser som metangas og lattergas. Til gengæld råder danske virksomheder, og herunder JH Agro, allerede over en stribe teknologier, som kan bidrage til markante forbedringer på miljø- og klimaområdet, og som nation og erhverv kan vi foretage en forholdsvis begrænset investering i at realisere en reduktion i CO2 udledningen på hundredtusindvis tons, men under en afgørende forudsætning om, at vi løfter i flok, og at landmændene opnår en fair pris for deres klimavenlige produkter.

Ministeren understregede vigtigheden af, at JH Agro og andre leverandører får lavet en grundig beregning af den krævede investering pr. tons reduceret CO2 udledning. På tværs af Folketinget er der et klart mål om at reducere miljø- og klimapåvirkningen, men det er også vigtigt at investeringerne foretages der, hvor det har størst effekt. Ministeren sluttede af med at kvittere for den store indsats og de store investeringer, som JH Agro og andre leverandører har foretaget i teknologier, der giver pay-back for både landmanden og klimaet, og det er ministerens ønske at denne indsats fortsættes og intensiveres i de kommende år. Det vil gavne landmanden, erhvervet og hele landet.

På billedet fra venstre: Lars Forbech – Produktchef JH Agro, Kurt West – Salgskonsulent JH Agro, Lars Rahbæk – Adm. Direktør JH Agro samt Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt.

Ny Kvalitetschef hos JH Agro A/S

For at styrke vores organisation yderligere har vi pr 1. maj ansat Mette Klit som Kvalitetschef.

Mette skal primært arbejde for at sikre høj kundetilfredshed, høj leveringssikkerhed samt konkurrencedygtige priser.
Samtidig skal hun arbejde for fortsat at sikre den kvalitet, som gennem årtier har kendetegnet JH Agros produkter.
Mettes allerførste opgave bliver dog at få sat fuld fokus på opdateringen af dokumentationen på vore produkter, herunder vores brugermanualer, monteringsvejledninger og CE-mærkninger.

Mette kommer fra en stilling som produktionsleder hos Superfos, men har tidligere arbejdet med indførelse af kvalitetsledelsessystemer og er uddannet indenfor kvalitetsledelse, LEAN samt ISO 9001-14001.

Med ansættelsen forventer vi, at kunne konsolidere vores position på markedet yderligere, som en konkurrencedygtig og pålidelig samarbejdspartner for landmanden.

JH Agro og SteelXperts underskriver stor rammeaftale

JH Agro oplever i øjeblikket en stor efterspørgsel efter gylleforsuringsanlæg fra kunder i UK. Fra juli til november har virksomheden således landet 14 store ordrer.

Læs mere!

Stærke tilbud fra JH Agro

Du har nu muligheden for at købe en stribe produkter fra JH Agro til stærkt nedsatte priser. Rabatter på op til 50 %!

 

Læs mere!

Så er vi klar til Agromek

Så er vi klar til Agromek, og du kan høre mere om…Læs mere

Ken Hyldgård stopper hos JH Agro!

Salgs- og Udviklingschef Ken Hyldgård har valgt at opsige sin stilling hos JH Agro, og i stedet forfølge nye karrieremæssige udfordringer.

Læs mere

The biggest contract in the history of our company!

JH Agro A/S and Elsham Linc Ltd., UK has just signed contracts for 10 JH Acidification NH4+ systems.
The 10 systems are scheduled for delivery from the start of 2019 and 2 years ahead.

Read more

JH Agro og Uni-El underskriver langsigtet samarbejdsaftale

Uni-El i Rimmerhus ved Videbæk og JH Agro har samarbejdet igennem en længere årrække, og fredag den 2. november blev dette samarbejde formaliseret i en langsigtet strategisk samarbejdsaftale.

Læs mere


Besøg JH Agro på Agromek – og vind et rejsegavekort på 10.000 kr fra Holstebro RejseCenter.

Den 27.-30. november 2018 kan du besøge JH Agro på Agromek i Herning. Du finder os i Hal K på stand 8120/8130.
I år har JH Agro sat fuld fokus på de 2 største produkter i virksomheden…

Læs mere


4 på stribe i UK

I sidste uge landede vi vores 4. ordre på gylleforsuringsanlæg i UK. De 4 ordrer fordeler sig ligeligt på 2 kunder, og hos begge kunder er der et realistisk potentiale for flere ordrer inden længe.

Læs mere


Vores direktør er fyldt 50 år…

…derfor giver han 50% rabat på en stribe produkter

I midten af august rundede vores direktør 50 år, og det markerer vi nu med en stribe produkter, hvor vi har reduceret prisen med 50 %.

Se de skarpe tilbud her

Flot omtale af JH Forsuring NH4+ på TV2 Øst

Tirsdag aftes var der et længere indslag om indvielsen af FM Pork A/S på TV2 Øst.
FM Pork A/S består af 4 svinestalde, som samlet set skal producere 120.000 slagtesvin om året .

Læs mere

Stort potentiale i bioforsuret kvæggylle

  • Markant højere gasværdi
  • 50 % ammoniak reduktion
  • Gyllen kan anvendes i biogasanlæg
  • Økologiske og konventionelle kvægbrug

Åben Stald i Rødekro Onsdag d. 26/9 kl.10-15 – Læse mere her


JH Agro har igennem længere tid deltaget i et meget spændende projekt med titlen ”Reduceret kvælstoffordampning ved hjælp af bioforsuring af gylle”. Dette projekt har opnået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet, og projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2018.

Allerede nu ser det dog ud til, at der kan komme nogle meget spændende resultater ud af projektet, og derfor inviterer projektdeltagerne til Åben Stald hos forsøgsværterne Peter og Jacob Petersen i Rødekro. Her vil du kunne høre meget mere om projektet, og de mange spændende potentialer, der fremover kan være i bioforsuret kvæggylle. Se mere i vedlagte Indbydelse til Åben Stald.

Læs mereJH Agro deltager på Agromek

Tirsdag den 27. til fredag den 30. november deltager JH Agro på Agromek – Nordeuropas største landbrugsmesse.

Læs mere

Åben Stald hos Lone & Lars Lunding

http://dk.jhagro.com/2018/08/07/aben-stald-hos-lone-lars-lunding/

JH Agro holder ferielukket i uge 29 og 30 

Fra og med lørdag den 14. juli til og med søndag den 30. juli har JH Agro ferielukket. I absolutte hastesager kan du ringe på vores hovednummer 97 42 81 89, men du skal være forberedt på en vis ventetid, da der kun er meget få medarbejdere til rådighed i de 2 uger.

Vi ønsker alle vores kunder, leverandører og forretningsforbindelser en rigtig god sommer, som forhåbentligt bliver med en god blanding af sol og regn.

Med venlig hilsen

Lars Rahbæk, Adm. Direktør

JH Agro opnår strategisk vigtigt salg i UK

  • Et marked med enormt potentiale for virksomheden

Landbrugssektoren i UK står overfor store udfordringer i forbindelse med det snart kommende Brexit. Der er et politisk og branchemæssigt mål om, at fødevareproduktion skal øges markant, men samtidig er der en bevidsthed om, at det kræver store investeringer i effektiviseringer og miljøforbedringer. Det er på denne bane, at JH Agro i flere år har kæmpet for at positionere virksomhedens produktløsning indenfor gylleforsuring, JH Forsuring NH4+. Derfor er det både vigtigt og glædeligt, at JH Agro i denne uge har underskrevet kontakt på levering af et gylleforsuringsanlæg til én af de absolut største landbrugsbedrifter i UK, og det er en kontrakt med option på flere ordrer i nær fremtid. Anlægget skal leveres i løbet af sommeren, så der bliver travlt på virksomheden i de kommende måneder.

Dette er et meget vigtigt gennembrud for vores virksomhed, da det samtidig betyder, at JH Forsuring NH4+ er optaget som ”best available technology” (BAT) i UK. Landmændene og myndighederne har set, at vi med vores produktløsning leverer merværdi og miljøværdi. Landmændene får mulighed for at udvide deres produktion ved implementering af vores gylleforsuringsanlæg, og de får mulighed for at øge udbyttet på markerne, da kvælstofværdien er højere i den forsurede gylle. Samtidig kan landmanden reducere ammoniakudledningen med op til 64 %, og netop dette område har enorm stor bevågenhed i UK. Vi har sågar været indbudt af de lokale myndigheder for at præsentere og dokumentere vores teknologi, da der indenfor landbrugssektoren i UK har været relativ begrænset viden på dette område.

Der er ingen tvivl om, at etableringen og den efterfølgende drift af dette anlæg vil nyde stor opmærksomhed blandt landmænd og myndigheder i UK. Vi har afgivet tilbud på rigtig mange gylleforsuringsanlæg i UK og Irland, og mange af disse tilbud er baseret på lokale tilskudsordninger, hvor myndighederne understøtter investeringer i øget produktion og miljøforbedringer. Indenfor rammerne af dette har en anden landmand netop fået godkendt sin planlagte ombygning og udvidelse, og dette indbefatter også et JH Forsuring NH4+ anlæg fra JH Agro. Vi håber og tror derfor på, at der vil komme flere ordrer på vores løsninger indenfor kort tid.

For nærmere information: Kontakt venligst Lars Rahbæk, Adm. Direktør, lr@jhagro.com

JH Agro investerer massivt i innovation

  • Stålsat fokus på fremtidige muligheder

Selvom virksomheden var under hårdt pres før, under og efter konkursen i 2016, så har den nye ejer og ledelse sat et langsigtet mål om at udvikle og forny virksomheden igennem fokuseret innovation, både hvad angår virksomheden, medarbejderne og ikke mindst produkterne. Siden årsskiftet er der iværksat en lang række interne tiltag, der skal styrke markeds- og kundefokuseringen, produktprioriteringen samt den samlede effektivitet og kvalitet på tværs af virksomheden. Det har været en hård men nødvendig proces, for det var vigtigt at sætte fokus på de absolutte kerneværdier, og det var mindst lige så vigtigt at definere den værdi, som vi skal skabe hos landmanden. Vores berettigelse i markedet er funderet på at levere merværdi og miljøværdi, at levere fleksibel effektivitet, og ikke mindst at vores samlede udvikling er baseret på kundefokuseret innovation.

JH Agro har igennem mange år leveret staldservice til landmænd i store dele af Jylland, og det vil også fremover være et stærkt indsatsområde. Der er dog ingen tvivl om, at den fremtidige vækst for virksomheden skal komme fra salg af de 2 absolutte topprodukter; JH MiniStrø og JH Forsuring NH4+. Derfor er der investeret massivt i videreudviklingen af netop disse produkter, og det har udmøntet sig i en række vigtige milepæle for virksomheden og kunderne i 2018.

Vi har lanceret en stærk serviceaftale til vores kunder på JH MiniStrø. Serviceaftalen er gratis og giver endda vores kunder 15 % rabat på alle reservedele. Dertil kommer, at vi netop har lanceret en helt ny og banebrydende styring til JH MiniStrø. Den nye styring giver landmanden mulighed for at arbejde med op til 5 MiniStrø enheder pr. skinnesystem, anlægget kan styres via PC, mobil eller tablet, og i den nye styring er der indarbejdet et vejesystem, så man fremover med stor fordel kan anvende JH MiniStrø til fodring.

Indenfor gylleforsuring har vi fået optaget JH SmellFighter på Teknologilisten til svinestalde, og med en bemærkelsesværdig dokumentation på op til 51 % lugtreduktion. Vores JH Forsuring NH4+ giver en dokumenteret ammoniakreduktion på op til 64 %, men den giver ikke mindst landmanden en højere kvælstofværdi i gyllen, som kan øge udbyttet på marken med op til 15 %. Derudover vil det lavere ammoniakniveau i stalden helt sikkert øge dyrevelfærden, og dermed bidrage til en bedre foderudnyttelse og bedre vækst.

Vi arbejder desuden på et par store projekter, som skal tilvejebringe ny viden og nye muligheder indenfor gylleforsuring. Vores vision er, at vi med vores produktløsninger indenfor gylleforsuring skal kunne håndtere gylle fra svin, kvæg og fjerkræ, konventionelt og økologisk, og at den forsurede gylle skal skabe merværdi på marken, men at gyllen også skal kunne leveres til biogasanlæg. Det er en meget ambitiøs målsætning, og det har krævet meget store investeringer. Men det er absolut relevant, da det til syvende og sidst vil skabe en enorm merværdi for landmanden; og netop derfor dedikerer vi de store summer og ressourcer til innovation.

For nærmere information: Kontakt venligst Lars Rahbæk, Adm. Direktør, lr@jhagro.com


På billedet: Lars Rahbæk

Vi ændres vores hjemmeside

I forbindelse med, at JH Staldservice A/S har ændret navn til JH Agro A/S, så arbejder vi på at ændre vores eksisterende hjemmesider, så vi fremover har én fælles hjemmeside. Det betyder, at vi indenfor 1½-2 måneder vil lancere en ny og mere moderne hjemmeside under adressen www.jhagro.com. Denne side eksisterer allerede, men har hidtil været dedikeret til vores eksportmarkeder, og derfor kun tilgængelig på engelsk, tysk og delvist fransk.

Det er et stort og tidskrævende arbejde at ændre hjemmeside, så vi håber at alle vores kunder, leverandører og forretningsforbindelser vil bære over med, at der kan forekomme perioder, hvor vores hjemmeside måske ikke er tilgængelig. Til gengæld kan vi love, at resultatet bliver rigtigt godt, og at der fremover vil være endnu flere aktuelle historier omkring virksomheden, events og ikke mindst vores produkter.

Med venlig hilsen

Lars Rahbæk, Adm. Direktør